Shamma zindan mai manga dy koi
Efforts: Sabika Karbalai