Sharaf mila hay payambar ki parwarish ka inhain
Efforts: Sheenu Zaidi