Deen e Nabi ka bar uthayey
Efforts: Qambar Ali - Denmark