Sab se chup kar sharm se Kubra(a.s.) apnay banay ko roti hay
Efforts: Mrs. Nighat Rizwan