Hussain(as) jaate hain Qasim(as) ki lash uthanay ko
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi