Jab samajhtay ho Nabi ko bhi tum apnay jaisa
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi