Masjid ka sama aur hay Majlis ka sama aur
Efforts: Marsiya Khuwan Sheenu Zaidi

Masjid Ka Sama Or Hai, Majlis Ka Sama Or Hai.
Awaaz e Azaan Or Hai, Awaaz e Fughan Or Hai.
Jab Jayenge Mehshar Me To Ye Bhi Raaz Khul Jayega.
Sajdo Ke Nishan Or Hai, Matam Ke Nishan or Hai....Salwat..