Majlis-e-sheh me jo karta raha shirqat zehra
Efforts: Sheenu Zaidi

Majlis-e-sheh me jo karta raha shirkat Zehra,
Wo hi karta hai ada ajre risalat Zehra,

Teri tazeem ko uthh kar kay rasool-e-akram,
Hum ko batla gaye kiya teri hai azmat Zehra,

Ek lamhe me jo nari se bana hai noori,
Jisne ki hai teray Shabbir ki nusrat Zehra,

Jisne shabbir ki majlis mein bahaye aansu,
Usko hasil hai hue aapki qurbat Zehra....