Us par lanat beshumar
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi

Zikr e Ali hay jis par bar
Us par lanat beshumar
Jo bhi karay is se inkar
Us par lanat beshumar

Saaf hay ye farman e Nabi
Mera wasi hay sirf Ali(as)
Phir bhi kahay jo in ko yar
Us par lanat beshumar

Zehn e Nabi par shak jo karay
Be samjhay bak bak jo karay
Wo khud hay zehni beemar
Us par lanat beshumar

Kafi hay jis ko Quran
Hay wo Nabi ka na farman
Aal ka hay jo bhi ghaddar
Us par lanat beshumar

Zalim, Fasiq aur Ghasib
Teeno ke teeno kafir
Jis se Zehra hoon bezaar
Us par lanat beshumar

Jo bhi Fidak ka ghasib hay
Us pe tabarra wajib hay
Jo hay tabarra ka haqdar
Us par lanat beshumar

Mera Ali hay nafs-e-Nabi
Sab ko fazeelat kab ye mili
Khud ko karay jo un may shumar
Us par lanat beshumar

Majlis ki ujrat jo lay
Munh mangi qeemat mangay
Jo karay mimbar ka bewpar
Us par lanat beshumar

Khoon e Hussain ke sab tajir
Zaakir hoon ya hoon shayar
Jo bhi karay ye karobar
Us par lanat beshumar