Sadaat ke khaimo se uth hay kyun dhuwan
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi