Bazaar ke manzar ko aur apnay khulay sar ko bhooli nahi may
Efforts: Nosheen Shah