Abbas mera mar gaya Zainab
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi

Zainab - Zainab
Abbas mera mar gaya Zainab Zainab
Abbas mera mar gaya Zainab Zainab

1) Barpa karo behna aza
Bhai howa ham se juda
Ham hogaye beaasra
Kohe musibath gir para - Zainab
Abbas mera mar gaya Zainab Zainab

2) Bazoo howe oske qalam
Kaisa howa hai ye sitam
Tanha howe Ghurbath me ham
Matam karo zere alam - Zainab
Abbas mera mar gaya Zainab Zainab

3) Aata alam ko dekhar
Poocha chacha ko tha magar
Darpar hai os ki munthazer
Os ko na ho is ki kahber - Zainab
Abbas mera mar gaya Zainab Zainab

4) Mare gaye oske chacha
Maloom os ko gar howa
Bali Sakina be baha
Patke gi sar kar ke buka - Zainab
Abbas mera mar gaya Zainab Zainab

5) Tanha hame ab jaan kar
Kya kuch karange ahle shar
Barbaad hoga ghar ka ghar
Kat jayeha ab mera sar - Zainab
Abbas mera mar gaya Zainab Zainab