Abbas mera mar gaya Zainab
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi

Zainab - Zainab 
Abbas mera mar gaya Zainab Zainab 
Abbas mera mar gaya Zainab Zainab 

1) Barpa karo behna aza 
  Bhai howa ham se juda 
  Ham hogaye beaasra 
  Kohe musibath gir para - Zainab 
  Abbas mera mar gaya Zainab Zainab 

2) Bazoo howe oske qalam 
  Kaisa howa hai ye sitam 
  Tanha howe Ghurbath me ham 
  Matam karo zere alam - Zainab 
  Abbas mera mar gaya Zainab Zainab 

3) Aata alam ko dekhar 
  Poocha chacha ko tha magar 
  Darpar hai os ki munthazer 
  Os ko na ho is ki kahber - Zainab 
  Abbas mera mar gaya Zainab Zainab 

4) Mare gaye oske chacha 
  Maloom os ko gar howa 
  Bali Sakina be baha 
  Patke gi sar kar ke buka - Zainab 
  Abbas mera mar gaya Zainab Zainab 

5) Tanha hame ab jaan kar 
  Kya kuch karange ahle shar 
  Barbaad hoga ghar ka ghar 
  Kat jayeha ab mera sar - Zainab 
  Abbas mera mar gaya Zainab Zainab