Mat bhool ye mufti kalmey ki, pehchan Hussain ka matam hay
Efforts: Rabia Rashid

Mat bhool ye mufti kalmey ki, Pehchan Hussain ka matam hay                
Is kufr ke aalam me har ki x2, Azaan Hussain ka matam hay  
                
1. Tu zindagi bhar shukraney ke, Kar sajdey ghar insan hai tu                   
  Har ek insan pe mahshar tak x2, Ehsan hussein ka matam hay    
              
2. Tu khud kuch deen me laya hai, Tuney kalmey ko sharmaya hay                 
  Kalmey ki qasam is kalmey par x2, Qurban hussein ka matam hay  
                
3. Terey fatwo se mitjayega, Ye matam bhool hai bhool teri                
  Jo ghairat mand hain un sab ka x2, Imaan hussein ka matam hay

4. Ham matam kartey sino par, tera chehra surkh kyun hota hay
 Maloom huwa haq batil ka x2, Meezaan Hussein ka matam hay