Oo saal athara burqiyaan wich
Efforts: Qambar Ali - Denmark