Kis ne batao zahr diya mola Hasan(a.s.) ko
Efforts: Qambar Ali - Denmark