Aey alamdar e Hussain
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi

Aey alamdar-e Hussain
 
Ah uftad-e sitam, dasht-e alamdar-e Hussain (x2)
Aey Alamdar-e-Hussain (x6)
 
1) Aey bahan, aey bahan, Matam-e-Abbas-e Ali ki jo bapa (x2)
  Karte the, karte the peet ke sar hazrat-e-Shabbir pukar
  Ho gaya qatl mera bhai nahi dil ko chain
  Ah uftad-e sitam, dasht-e alamdar-e Hussain
  Aey Alamdar-e-Hussain (x6)
 
2) Be khabar, be khabar, pehle yuhi fazle alamdar huwe (x2)
  Chadare, chadare gir pari sunte hi haram ke sar se
  Karti thi aah nahi baqi na tere laam se bain
  Ah uftad-e sitam, dasht-e alamdar-e Hussain
  Aey Alamdar-e-Hussain (x6)

3) Aey, bahan, aey bahan, tere bharay gar ki kamar khun se jari (x2)
  Bhai ka, bhai ka pyaaz-e meri kuwat-e dillu se chali
  Kyu na matam karo sar pito karu rokar bain
  Ah uftad-e sitam, dasht-e alamdar-e Hussain
  Aey Alamdar-e-Hussain (x6)

4) Khayme ke, khAeyme ke dard-e azi band he Sakina, Zainab (x2)
  Ye khabar, ye khabar sunke na marjAeye hasina, Zainab
  Kistar ha uske bataAeyenge je mazloom-e Hussain
  Ah uftad-e sitam, dasht-e alamdar-e Hussain
  Aey Alamdar-e-Hussain (x6)

5) He kaha, he kaha sowdAeye abbas yaha bulwalo (x2)
  Uska hum, uska hum dainge une bacho ko bhi layawo
  Haey duniya se utha mustaza ka noore Aeyn
  Ah uftad-e sitam, dasht-e alamdar-e Hussain
  Aey Alamdar-e-Hussain (x6)