Utha koi janaza phir Syeda ke ghar say
Efforts: Mrs. Nighat Rizwan