Uryan tan e Shabbir para reh gaya
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi