Nezay pe charh ke Shah ne Quran suna diya
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi