Dastar hay Hussain ke sar par Rasool ki
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi