Aey chand Muharram ke tu badli may chala ja
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi