Aaghaz ho raha hay Karbal ki kahani ka
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi