Nana wada may Zainab da
Efforts: Syed-Rizwan RizviNana vada main Zainab da, oakey waqt nibhesan nal bhira day

Islam di baqa laey, bhanway pahar howan zulam jaffa day

1) Putara day milan kitay jad Karbal away
Ghazi day bazoo chum day pehlay gal laway
Mainkoon door aan bulaway, paray dendi hosa baaj rida day

2) Tenday putar di nasal raway gi mashar day tori
Eeya tarka sawaray ghar da ujari di jori
Sadqa tendi pak Shabbir da, desa donway bachray wich sehra day

3) Wich ban day Hassan day chan di haa vekhay shaadi
Ganderi wich hosi nana kismat Kubra di
Hosee inj da rang sehrey da, wekhay athroo wasde aan qaza day

4) Jendi masnad pak hai nana aj piyo da seena
Mithiyaa tay ruldi hosee masoom Sakina
Hosan kann yateem day zakhmi, haye zakhm jenday cholay di baa day

5) Thatheer di aayat di main tafseer haan nana
Main pak Nisa Nullah di tahseer haan nana
Roosan saray pak Payghambar, sun kay khutbay Shaam-ich Awn di maa day

6) Ik moor tay zulam di had da eh hal hovesi
Menday saar tay kol wala da rang Laal hovesi
Rosi rut day athroo Abid, anday hosan vain mendi Zahra day