Jab Karbala may pohonchay, sarkar shah-e-wala(a.s.)
Efforts: Asgar AliKarbala

Ya Hussain 4.

Jab Karbala may pohonchay, sarkar shah-e-wala(a.s.) X2
Goya Hue haram se, sarkar e Shah e wala

Jab Karbala may pohonchay sarkar shah-e-wala(a.s.)

Wada tha jis ka jug se, ye to wahi jagha hai
mashed hai ye hamara, ye qatl ki jagha hai,
Ab hashr tak hamara 2, masken ki jagha hai

Jab Karbala may pohonchay sarkar shah-e-wala(a.s.) 2

Ye Sar zameen ek din, Rashk ke jina bane gi
hogi yahan ziyarath, Nabiyoon ki kudsiyoon ki,
Khake Shifa bane gi 2, Karbo bala ki matti.

Jab Karbala may pohonchay sarkar shah-e-wala(a.s.)

Is nehre Alqama per, Aada ka hoga pehra
Tapte dinoon main hoga, Kumba Nabi ka pyasa,
Bachoon ka shoor hoga 2, Khaimo main al-Atash ka.

Jab Karbala may pohonchay sarkar shah-e-wala(a.s.)

Yahan khatal hongee pyase, hum bhi aur Aqraba bhi
Bhai Hasan ke beta, Muslim ke Mehlaqa bhi.
Zainab ke dono bete 2, Abbas(a.s) e Bawafa bhi.

Jab Karbala may pohonchay sarkar shah-e-wala(a.s.)


Ansar bhi hamare, Bichdeinge is jagha per
chunne hain hum ku tukde, Khasim ke iss jagha per
Do baar Zibha honge 2, Sishmahe Iss Jagha per.

Jab Karbala may pohonchay sarkar shah-e-wala(a.s.)

Yahan Yediyaan raghad kar, Akbar bhi jaan deenge,
Gardan pe Teer kha kar, Asgar Bhi jaan deenge,
Hurr aur Habib jaise 2, Yawar bhi Jaan deenge,

Jab Karbala may pohonchay sarkar shah-e-wala(a.s.)

Deena tha Mustafa (saws) ku, Ahele Haram ka pursa,
Tayeed e Sayeda thi, Kashif ka tha Taqaza,
Kya khoob Sibte Jaffar 2, Tu ne likha ye Noha.

Jab Karbala may pohonchay sarkar shah-e-wala(a.s.)