Pehlu Bhi Shikasta Hai, Turbat Bhi Shikasta Hai - 2
Efforts: Syed Abul Hassan Jaffri