Galay pe shah ke khajar laeen ka chalta hay
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi