Pehlu Bhi Shikasta Hai, Turbat Bhi Shikasta Hai
Efforts: Syed Abul Hassan Jaffri