Behan yeh Ghazi ki ro ro ke bain kerti hay
Efforts: Ali Imran

Behan yeh Ghazi ki ro ro kai bain kerti hay 
Chalai bhi aao kai ab shaam honai wali hay 

Khabar to lai koi Abbas kyun nahi aayai 
Rasool-e-Zadi ki ran main yehi duhai hay 

Hai muntazir dar-e-Khaima pai tasna lab bachai 
Tumharai aanai ki aai bahi aas baaqi hay 

Madad ko a kai na chin jayain chadarain sar sai 
Sipha-e-Shaam hamain lootnai ko aati hay 

Huwi thi zamin-e-perda yeh soch ker Zainab 
Ali ki beti hun aur grhazi mera bahi hay

Ab aa bhi jao kai ghutnai laga hai dam mera 
Khayam jal gaia bahi phir wohi udasi hay 

Andhera cha gaiya Abbas tum nahi aayai 
Sakina khak pai ab sar jhukayai bethi hay 

Teri Sakina kai rukhsar ho gayai neelai 
Tamachai khati hai jab phir tujhai bulati hay