Behan yeh Ghazi ki ro ro ke bain kerti hay
Efforts: Ali Imran

Behan yeh Ghazi ki ro ro kai bain kerti hay
Chalai bhi aao kai ab shaam honai wali hay

Khabar to lai koi Abbas kyun nahi aayai
Rasool-e-Zadi ki ran main yehi duhai hay

Hai muntazir dar-e-Khaima pai tasna lab bachai
Tumharai aanai ki aai bahi aas baaqi hay

Madad ko a kai na chin jayain chadarain sar sai
Sipha-e-Shaam hamain lootnai ko aati hay

Huwi thi zamin-e-perda yeh soch ker Zainab
Ali ki beti hun aur grhazi mera bahi hay

Ab aa bhi jao kai ghutnai laga hai dam mera
Khayam jal gaia bahi phir wohi udasi hay

Andhera cha gaiya Abbas tum nahi aayai
Sakina khak pai ab sar jhukayai bethi hay

Teri Sakina kai rukhsar ho gayai neelai
Tamachai khati hai jab phir tujhai bulati hay