Lanallaho ummatan qatalatka
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi

Lanallaho ummatan qatalatka, Lanallaho ummatan zalamatka
wa lanallaho ummatan same-at be zaleka farazeyat be..

1. Nabi ki beti pe kya kya sitam kiya tumne,
Fidak unhi ka tha unko nahi diya tumne,
Shikasta pehlu kiya ghar jala diya tumne,
Shaheed ho gaye mohsin yeh kya kiya tumne,
Yeh zulme-daur rudaad jo suni humne,
Tadap ke dilse nikalne lagi sada,

Lanallaho ummatan qatalatka, Lanallaho ummatan zalamatka wa
lanallaho ummatan same-at be zaleka farazeyat be..

2. Fazilaton ko Ali ki daga tumne,
Nabi ke aaaj wasi ko bhula diya tumne,
Imame-Adl ko di kis liye daga tumne,
Shaheed masjid e kufa kar diya tumne
Tumhare zulm ki rudaad jo cuni tumne,
Tadap ke dilse nikalne lagi sada,

Lanallaho ummatan qatalatka, Lanallaho ummatan zalamatka wa
Lanallaho ummatan same-at be zaleka farazeyat be..

3. Wafa unse na ki zeher bhi diya tumne,
Kiye yeh ajr-e-risalat ka haq ada tumne,
Nabi ke dehen mein sone nahi diya tumne,
Ajab hasan ke janaze pe ki jafa tumne,
Yeh zulme-Jaur rudaad jo suni humne,
Tadap ke dilse nikalne lagi sada,

Lanallaho ummatan qatalatka, Lanallaho ummatan zalamatka wa
lanallaho ummatan same-at be zaleka farazeyat be..

4. Zuhayr Jaun-o-habib ibne mazahir na rahe,
Wahab Burair ubaydullah aur hur na rahe,
Hussain ibne Ali ke woh bahattar na rahe,
Thi tapte sehra mei laashe kisike sar na rahe,
Yeh zulme-Jaur rudaad jo suni humne,
Tadap ke dilse nikalne lagi sada,

Lanallaho ummatan qatalatka, Lanallaho ummatan zalamatka wa
lanallaho ummatan same-at be zaleka farazeyat be..

5. Shaheed ho gaye qasim bhi aur bine jafar,
Shaheed ho gaye abbas aur Ali Akbar
Tumahre zulm pe rota hai har ek jinn-o-bashar,
Sitam ka teer tha chhe maah ke Ali Asgar,
Yeh zulme-Jaur rudaad jo suni humne,
Tadap ke dilse nikalne lagi sada,

Lanallaho ummatan qatalatka, Lanallaho ummatan zalamatka wa
lanallaho ummatan same-at be zaleka farazeyat be..

6. Jalaaye Khaime ridaaen bhi chheen li tumne,
Rasan se baandhg ke eeza haram ko di tumne,
Sakina ki bibi pe kya kya jafaaen ki tumne,
Pinhaayi aabid-e-muztar ko hathkadi tumne,
Yeh zulme-Jaur rudaad jo suni humne,
Tadap ke dilse nikalne lagi sada,

Lanallaho ummatan qatalatka, Lanallaho ummatan zalamatka wa
lanallaho ummatan same-at be zaleka farazeyat be..

7. Laaan hai unpe ke jo qatl karne aayee the,
Laaan hai unpe ke jo zulm karne aaye the,
Laaan hai unpe ke raazi jo qatl-o-zulm se hai,
Yeh fiqre qaisar-o-rahil ke lab pe aane lage,
Yeh zulme-Jaur rudaad jo suni humne,
Tadap ke dilse nikalne lagi sada,

Lanallaho ummatan qatalatka, Lanallaho ummatan zalamatka wa
lanallaho ummatan same-at be zaleka farazeyat be..