Baqiya seh ah rahi heh sada
Efforts: Syed-Rizwan RizviBaqiya se ah rahi hai zahra ki yeh sada

Ab tak bhi haath baba pehloo peh hai mera

Darbar mein kari hai leke gawaha apne
Tukre sanad ke kar ke haste hai behaya

Kehte hai kalma gowo darbar mein kari hai
Tazeem jiski karne uthe teh mustafa

Deke fidak ka sadka zahra bata gayi hai
Hai khon dene wala aur khon heh gadah

Dastar teri beji mujhse fidak hai cheena
Abh ban mein kar diya hai zainab ko berida

Zahra teri nasal neh tawheed hai bachai
Tere laal ne he karbal sajde mein sar diya

Zahra tere katal di bunyad hai sakeefa
Yasrab hai ab bhi shahid tareekh hai gawah