NAHNU USHAQ-UL-HUSSAINA
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi

QALA JADD-UL-HUSSAIN(a.s.) (Sallallaho alaih-e-wa aalayhi wa sallam):“INNA LI MAHABBATIL HUSSAIN(a.s.) FI QULOOBIL MOMINEEN HARARATAL LA TABRUDOO ABADA”

HUSSAIN(a.s.) HUSSAIN(a.s.) HUSSIAN(a.s.)

WA LAQAD TALAL MUDAFABEEHI HAMLUL AZAMATA IB AHLUL AZA-ASADA QAULU MUSTAFA(s.a.w.w.)QUTIATI AL SINAWAS TAMAR FEEHIN NIDAA

HUSSAIN(a.s.) HUSSAIN(a.s.) HUSSIAN(a.s.)MAASHAA ALLAAH(j.j.)

QULO

YA HUSSAIN(a.s.) ANA ILAKYA HUSSAIN(a.s.) ANA FADAAK

YA HUSSAIN(a.s.) ANA ILAKYA HUSSAIN(a.s.) ANA FADAAK

HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.)HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.)HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.)

NAHNU USHAQ-UL-HUSSAIN(a.s.)

NAHNU USHAQ-UL-HUSSAINA(a.s.)NAHNU USHAQ-UL-HUSSAIN(a.s.)NAHNU USHAQ-UL-HUSSAIN(a.s.) (QULOO QULOO)NAHNU USHAQ-UL-HUSSAIN(a.s.)

ANA UHIBBAL HUSSAIN(a.s.) WA KULLA USHAQ-UL-HUSSAIN(a.s.)WA ABI FIDAL HUSSAIN(a.s.) WA UMMI FIDAL HUSAIN(a.s.)

AL HUSSAINO(a.s.) FI DAMIWA DAMI ILAL HUSSAIN(a.s.)QALABI ILAL HUSSAIN(a.s.)WA ROOHI ILAL HUSSAIN(a.s.)WAJHI ILALA HUSSAIN(a.s.)JASADI ILAL HUSSAIN(a.s.)

HAIDER(a.s.) == HAIDER(a.s.)HAIDER(a.s.) == HAIDER(a.s.)

HUSSAIN(a.s.) == HUSsAIN(a.s.)HUSSAIN(a.s.) == HUSSAIN(a.s.)

YA HUSSAIN(a.s.) ANA ILAKYA HUSSAIN(a.s.) ANA FADAAK

HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.)HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.)HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.) (TAQABBALATAZ ZAHRA(s.a.))

NAHNU USHAQ-UL-HUSSAINA(a.s.)NAHNU USHAQ-UL-HUSSAIN(a.s.)

YA-ARIFU SHAFI-OONA KULLA MAN HABBAL AALFAHUBBUH YOUMA IZIN MA WUZIN BIL MIKIYAAL

AL HO(a.s.) FI DAMIWA DAMI ILAL HUSSAIN(a.s.)QALABI ILAL HUSSAIN(a.s.)WA ROOHI ILAL HUSSAIN(a.s.)WAJHI ILALA HUSSAIN(a.s.)JASADI ILAL HUSSAIN(a.s.)

R(a.sHAIDER(a.s.)HAIDER(a.s.) == HAIDER(a.s.)

HUSSA.) ==IN(a.s.)HUSSAIN(a.s.) ==
YA HUSSAIN(a.s.) ANA ILAKYA HUSSAIN(a.s.) ANA FADAAK

HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.)HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.)HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.) (MAASHAA ALLAAH(j.j.))

NAHNU USHAQ-UL-HUSSAINA(a.s.)NAHNU USHAQ-UL-HUSSAIN(a.s.)

ABKA UMMAL GHAREEB ATSHAH BIN NAHRIL QAREEBSAIEHAL AKHAL HABIB WA ALAL IBINISH SHABIB

AL HUSSAINO(a.s.) FI DAMIWA DAMI ILAL HUSSAIN(a.s.)QALABI ILAL HUSSAIN(a.s.)WA ROOHI ILAL HUSSAIN(a.s.)WAJHI ILALA HUSSAIN(a.s.)JASADI ILAL HUSSAIN(a.s.)

HAIDER(a.s.) == HAIDER(a.s.)HAIDER(a.s.) == HAIDER(a.s.)

HUSSAIN(a.s.) == HUSsAIN(a.s.)HUSSAIN(a.s.) == HUSSAIN(a.s.)

YA HUSSAIN(a.s.) ANA ILAKYA HUSSAIN(a.s.) ANA FADAAK

HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.)HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.)HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.) (RAZAIKUM UZ ZAHRA(s.a.) INSHAA ALLAAH(j.j.))

NAHNU USHAQ-UL-HUSSAINA(a.s.)NAHNU USHAQ-UL-HUSSAIN(a.s.)

FAH TARAQ TUMU BINA LA QULTU BIL MIFKHARLAOU LULIBNA WA SUBBA ALAINAL MA AL HAAR

AL HUSSAINO(a.s.) FI DAMIWA DAMI ILAL HUSSAIN(a.s.)QALABI ILAL HUSSAIN(a.s.)WA ROOHI ILAL HUSSAIN(a.s.)WAJHI ILALA HUSSAIN(a.s.)JASADI ILAL HUSSAIN(a.s.)

HAIDER(a.s.) == HAIDER(a.s.)HAIDER(a.s.) == HAIDER(a.s.)

HUSSAIN(a.s.) == HUSsAIN(a.s.)HUSSAIN(a.s.) == HUSSAIN(a.s.)

YA HUSSAIN(a.s.) ANA ILAKYA HUSSAIN(a.s.) ANA FADAAK

HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.)HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.)HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.) (SAIYUKUM MASHKOORA)

NAHNU USHAQ-UL-HUSSAINA(a.s.)NAHNU USHAQ-UL-HUSSAIN(a.s.)

ZARBA MAULANA QAIM(a.s.) a-ada an SHUHIDNANASRAN BIS SAIFIS SAARIM HEENAN NASHID NA

AL HUSSAINO(a.s.) FI DAMIWA DAMI ILAL HUSSAIN(a.s.)QALABI ILAL HUSSAIN(a.s.)WA ROOHI ILAL HUSSAIN(a.s.)WAJHI ILALA HUSSAIN(a.s.)JASADI ILAL HUSSAIN(a.s.)

HAIDER(a.s.) == HAIDER(a.s.)HAIDER(a.s.) == HAIDER(a.s.)

HUSSAIN(a.s.) == HUSsAIN(a.s.)HUSSAIN(a.s.) == HUSSAIN(a.s.)

YA HUSSAIN(a.s.) ANA ILAKYA HUSSAIN(a.s.) ANA FADAAK

HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.)HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.)HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.) (QULOO QULOO)

NAHNU USHAQ-UL-HUSSAINA(a.s.)NAHNU USHAQ-UL-HUSSAIN(a.s.)=========

FAZZIL YA SYEDINA AMNAOW-N WA EEMAANILMAI-N YA HABIBINA "SAFEERAO-N" WA "FARHAN"

AL HUSSAINO(a.s.) FI DAMIWA DAMI ILAL HUSSAIN(a.s.)QALABI ILAL HUSSAIN(a.s.)WA ROOHI ILAL HUSSAIN(a.s.)WAJHI ILALA HUSSAIN(a.s.)JASADI ILAL HUSSAIN(a.s.)

HAIDER(a.s.) == HAIDER(a.s.)HAIDER(a.s.) == HAIDER(a.s.)

HUSSAIN(a.s.) == HUSsAIN(a.s.)HUSSAIN(a.s.) == HUSSAIN(a.s.)

YA HUSSAIN(a.s.) ANA ILAKYA HUSSAIN(a.s.) ANA FADAAK

HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.)HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.)HUSSAIN(a.s.) HUSSAINA(a.s.) (MAASHAA ALLAAH(j.j.))

NAHNU USHAQ-UL-HUSSAINA(a.s.)NAHNU USHAQ-UL-HUSSAIN(a.s.)

ADIMU AHLAL AZA-AWANTIQU AHLAL AZA-ABA-AD-E-ROOH AHLAL AZA-ASAIHOO BI SOTIN AAL
HAIDER(a.s.) == HAIDER(a.s.)HAIDER(a.s.) == HAIDER(a.s.)
HUSSAIN(a.s.) == HUSsAIN(a.s.)HUSSAIN(a.s.) == HUSSAIN(a.s.)