Shabbir ka zakir hoon may Shabbir ka zakir
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi