Udhar lakhon ka lashkar hay idhar Sarwar akailay hain
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi