Sughra ne likha khat may ke Zehra ke dil o jaan
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi