Sughra ne kaha haey baradar nahi aaye
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi