Is jawan ki magar baat hi aur hay
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi