Utho Sakina utho jata hay karwan
Efforts: Mrs. Nighat Rizwan