Khamosh hain alqama ki mojain
Efforts: Mrs. Nighat Rizwan