Ran par jo charhay Jafar e Tayyar ke pyare
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi