Tangan muk gayain ne Akbar nae aaya
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi