Roway ga yad kar ke Asghar nu zamana
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi