Kazim imam nu mili kis jurm di saza
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi