Jag rown nae dainda aey baba
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi