Qafila ja raha hay watan ke liye
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi