Mazloom bhira nae sar te rida
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi