Rooh e Rasool ( saw )
Efforts: Sirajali chennai

Tazeem kar ke , sab ko bataya Rasool ne . 
Har ek Nabi ki Qibla o Kaaba hai Fatema .

Jo marzi e Khuda ke siwa boltey nahi .
Woh keh rahey hai , umm e Abiha hai Fatema .

Buniyad e Lailah hai , Do nuqta e Noor . 
Ek hai Ali to Dusra Nuqta hai Fatema . 

Soon kar jisey wujud may aayi hai Qaenat .
Woh lafzey Kun hai , jiska khulasa hai Fatema. .

Parhtey hai jisko Roj Patangey Namaz may .
Woh Halley mushkilat ka wajeefa hai Fatema .