Abid(a.s.) utha rahay hain apni behan ka lasha
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi