Aey shafaey umam shah e zee jah le khabar
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi